سینا علم نوازنده کمانچه
the-dried-tears
اجرای زنده اشک های خشک شده
the-mortal
موزیک ویدیو میرا
circulation-of-primeval-era
موزیک ویدیو دوران دوران دور
valeh2
اجرای قطعه واله
valeh
موزیک ویدیو واله
Goodbye Clouds
اجرای قسمتی از قطعه بدرود ابرها