کتاب‌ها

آواز دیروز

کنسرت آواز دیروز در سالن ۳۶۰، پاریس
جمعه ۸ دسامبر ۲۰۲۳
ساعت ۹

Le chant d’hier

Un voyage à travers les modes musicaux iraniens

 Le vendredi 8 décembre 2023

 21H

360 Paris

32, rue Myrha – 75018 Paris

MÉTRO – Château Rouge (4) / Barbès-Rochechouart (4,2)

BUS – 56 / 31 / 85

the-dried-tears
اجرای زنده اشک های خشک شده
the-mortal
موزیک ویدیو میرا
circulation-of-primeval-era
موزیک ویدیو دوران دوران دور
valeh2
اجرای قطعه واله
valeh
موزیک ویدیو واله
Goodbye Clouds
اجرای قسمتی از قطعه بدرود ابرها