کتاب‌ها

جستجو کردن
Close this search box.
اجرای زنده اشک های خشک شده

پیشاپیش سال جدید رو خوشآمد می‌گیم
اما…
با چاشنی درد، گِله، فریاد و نگرانی
و باز هم اما…
به قول حکیم:

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را

تقدیمیِ ما
«اشک‌های ریخته»
The Fallen Tears
کمانچه: سینا علم
پیانو: سحاب علم
میکس و مستر: کاوه عابدین
تصویر: امیررضا رعیتی
تدوین: مهرداد مجاوری
Label: Alamsrecord