اجرای زنده اشک های خشک شده به مناسبت سال نو منتشر شد

پیشاپیش سال جدید رو خوش‌آمد می‌گیم اما… با چاشنی درد، گِله، فریاد و نگرانی و باز هم اما… به قول حکیم: چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را برای مشاهده ویدیو بر روی تصویر زیر کلیک کنید: