کتاب‌ها

جستجو کردن
Close this search box.

اوهام | Illusions

Composer & Kamancheh Player: Sina Alam
Oud: Sahab Alam
Qanoun: Mojgan Hoseyni
Drums: Nima Hamidi
Sound: Maziar Mortazieh
Design by: Minoo Jahanshad
Motion by: Avindar Ganji
Thanks to: Mehrdad Mojaveri, Hamidreza Amini

5,000تومان

5,000تومان

دیگر آلبوم و آهنگ‌ها