کتاب‌ها

بدرود ابر ها | Goodbye Clouds

Composer & Kamancheh Alto: Sina Alam
Piano: Raha Sinaki
Sound:Maziar Mortazieh & Kaveh Abedin
Photo:Amirreza Rayati
Poster Designer: Sepehr Karimi
Autumn 2017

5,000تومان

5,000تومان

دیگر آلبوم و آهنگ‌ها