کتاب‌ها

جستجو کردن
Close this search box.

Audio book of modern fiddling

در این کتاب سعی کرده ام کمانچه را به عنوان یک ساز زهی – آرشه ای کامل و واقعی بشناسانم و تا جایی که می شود شخصیتی کششی برای آن بسازم. همچنین مقوله بسیار مهمی را که سال ها آهنگسازان و نوازندگان با آن درگیر بوده اند را حل کنم: انتقالی بودن ساز کمانچه. اشتباه بزرگی که موجب سختی در نگارش و نوازندگی می شد، نگاه انتقالی به این ساز بوده که در کتاب با نگاه بی طرفانه به حل این مشکل پرداخته ام. نوشتن اتودها که در اینجا با نام چالش آمده اندو دو نوازی هایی برای کمانچه که جای خالی آن حس می شد از دیگر اهداف این کتاب است. در اینجا می توانید فایل های صوتی کتاب مذکور را به رایگان دانلود کنید.