کتاب‌ها

جستجو کردن
Close this search box.

کتاب ولفارت اتودهایی برای کمانچه

این کتاب جهت تمرینات کمک آموزشی “کتاب کمانچه نوازی نوین” بر اساس کتاب ولفارت تنظیم و تدوین شده است. هنرجویان کمانچه می توانند از اواسط دفتر اول کمانچه نوازی نوین این کتاب را شروع کنند. لازم به ذکر است تمامی این کتاب می بایست اوت ( دقیقا همان نتی که میشنویم را می نوازیم ) و با کوک ر سل دو فا تمرین شود. در قسمت هایی از این کتاب برای اتودهای مختلف توضیحاتی نوشته شده که حتما از استاد خود درخواست کنید تا توضیح دهند.