Books

Az Khoone Javanane Vatan

Kamancheh player: Sina Alam
Tar player: Sahab Alam
sound,Mix & Master: Kaveh Abedin
Thanks to: Amirreza Rayati,Mehrdad Mojaveri,Alireza Safarnejad
Summer 2020

دیگر آلبوم و آهنگ‌ها